Przygotuj się

Pomieszczenia przed przystąpieniem do ozonowania powinno być wywietrzone i wysprzątane. Należy usunąć źródło niemiłych zapachów.

Usuwamy wszystkie cenne przedmioty i rośliny.

Temperatura w pomieszczeniu powinna być w przedziale od +5 do 35 °C.

W pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie i zwierzęta.

Podczas zabiegu ozonowania nie wolno wchodzić do pomieszczenia, dopóki nie zostanie osiągnięte bezpieczne stężenie ozonu.